शेवगा लागवड

कृषी योजनाजिल्हा परिषदवृत्त विशेषसरकारी योजना

शेवगा लागवड अनुदानासाठी अर्ज सुरु – कोल्हापूर जिल्हा

राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत वैरणीसाठी शेवगा लागवडीसाठी जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना लाभ द्यावयाचा आहे. तरी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील पशुपालक शेतकऱ्यांनी

Read More