सरकारी योजना

वृत्त विशेषसरकारी योजना

अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल योजना – Bij Bhandval Yojana

आपण या लेखात अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल योजना विषयीची सविस्तर माहिती पाहूया. मागील लेखामध्ये पंचायत राज्य संस्थांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातून ५ टक्के

Read More