सामुहिक लाभासाठी अर्ज

वृत्त विशेष

अनुसूचित जमातीच्या शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींनी वैयक्तीक, सामुहिक लाभासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन – हिंगोली

सन 2023-24 मधील केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेंतर्गत मंजूर आराखड्यानुसार अनुसूचित जमातीच्या शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार युवक, युवतींना वैयक्तीक/ सामुहिक लाभ घेण्यासाठी इच्छूक

Read More