स्वाईन फ्ल्यू आजारावरील रुग्णांना प्रलंबित वैद्यकीय खर्चाची प्रतीपुर्ती मिळणार

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसार्वजनिक आरोग्य विभाग

स्वाईन फ्ल्यू आजारावरील रुग्णांना प्रलंबित वैद्यकीय खर्चाची प्रतीपुर्ती मिळणार

सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत दि. २० मार्च, २०१५ नुसार स्वाईन फ्ल्यू या आजाराने बाधित खाजगी रुग्णालयात गंभीरस्थितीत जीवनावश्यक प्रणालीवर उपचार घेतलेल्या

Read More