हात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

आपले सरकार - महा-ऑनलाईनकृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आठवी यादी जाहीर २०२१ – Mahatma Jyotiba Phule Karj Mafi (MJPSKY) List 2021

महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची आठवी यादी जाहीर केली आहे. राज्यात शेतकरी हे शेती आणि शेतीशी निगडित कामांकरिता व्यापारी

Read More