मतदार कार्डसोबत आधार क्रमांक जोडणी उपक्रम 1 ऑगस्ट पासून सुरु!

भारत निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासन, विधी व न्याय मंत्रालय यांचेद्वारा निवडणूक कायदा (सुधारणा) अधिनियम, 2021 नुसार मतदार याद्यातील तपशिलाशी

Read more