Coronamukta Village Award Scheme

महाराष्ट्र ग्रामपंचायतसरकारी योजना

ग्रामपंचायतींनी गाव कोरोनामुक्त करा 50 लाख जिंका “कोरोनामुक्त गाव पुरस्कार योजना”

कोरोनामुक्त गाव पुरस्कार योजना घोषित – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती. कोविड-19 व्यवस्थापनासाठी कोरोनामुक्त गाव पुरस्कार योजना सुरू करण्याबाबतचा

Read More