थकीत पीक कर्जाच्या वसुलीस ३१ जुलै २०२१ पर्यंत मुदतवाढ – Crop Loan

राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, व्यापारी बँकांनी शेतकऱ्यांना सन 2020-21 या वर्षात दिलेल्या पीक कर्जाच्या वसुलीस 31 जुलै 2021 पर्यंत

Read more