digitalsky

वृत्त विशेषसरकारी कामे

ड्रोन परवाना : ड्रोन वापरासाठी करा नोंदणी ! – Drone License

ड्रोन हे हवेतून उडणारे वाहन असल्यामुळे काही प्रकारच्या परवानग्या किंवा परवाने घेणे आवश्यक असते. उदा. ड्रोनच्या प्रारूपाची नोंदणी, त्याच्या प्रत्यक्ष

Read More