डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना – Dr. Panjabrao Deshmukh Vasatigruh Nirvah Bhatta Yojana

उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील शासकीय तसेच अशासकीय अनुदानित, अंशत: अनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयामध्ये व अकृषि विद्यापीठे व त्या विद्यापीठाअंतर्गत असलेल्या

Read more