eShram

आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेषसरकारी योजना

ई-श्रम यूएएन कार्ड ऑनलाईन नोंदणी (eSHRAM Portal UAN Card Online Registration)

भारत सरकारने ऑनलाईन ई-श्रम यूएएन कार्ड योजना लाँच केली आहे. ई श्रम पोर्टलद्वारे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट हे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा डेटा

Read More