Gram Panchayat Masik Sabha

महाराष्ट्र ग्रामपंचायतवृत्त विशेष

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत मासिक सभा नियम – Maharashtra Grampanchayat Masik Sabha Niyam Marathi

छोट्या खेडेगावाचा कारभार ग्रामपंचायत नावाची स्थानिक स्वराज्य संस्था पाहते. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक यांच्या मदतीने हा कारभार पाहिला जातो. आपल्या गावातील

Read More