Gram Panchayat

वृत्त विशेषजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GR

ग्रामपंचायतींसाठी गुड न्यूज : १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत बंधित ग्रँटच्या (टाईड) दुस-या हप्त्याचा निधी जमा

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी सन २०२१-२२ च्या बंधित ग्रँटच्या (टाईड) दुसऱ्या हप्त्यापोटी

Read More
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

ग्रामपंचायतींसाठी गुड न्यूज : १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत दुस-या हप्त्याचा निधी जमा

पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सन २०२१-२२ च्या अबंधित निधीच्या (अनटाईड ग्रँट)

Read More
वृत्त विशेषनिवडणूकमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतसरकारी कामे

Gram Panchayat Election Results Online : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत निवडणूक निकाल ऑनलाईन पाहण्याची प्रोसेस !

या लेखामध्ये आपण ग्रामपंचायत निवडणूकीचा निकाल (Gram Panchayat Election Results Online) ऑनलाईन अधिकृत “राज्य निवडणूक” आयोगाच्या वेबसाईट वर कसा पाहायचा

Read More
वृत्त विशेषमहाराष्ट्र ग्रामपंचायत

ग्रामपंचायतींच्या विकास कामांबाबत सविस्तर माहिती

आपण या लेखात ग्रामपंचायतींच्या विकास कामांबाबत शासन निर्णय 2015/शुद्दीपत्रक 2018 – झेडपीए-/प्र.क्र.10/वित्त-9 नुसार सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. ग्रामपंचायत संस्थांचे बळकटीकरण

Read More