home department

नोकरी भरतीवृत्त विशेष

पोलीस पाटलांची रिक्त पदे भरती प्रक्रिया तातडीने राबवली जाणार ! (Police Patil Recruitment)

पोलीस पाटील हा शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून गावपातळीवर कार्यरत असतो. गावाची कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पोलीस पाटलांची भूमिका महत्वाची आहे. त्यामुळे

Read More