IMEI

वृत्त विशेष

हरवलेला मोबाइल आता या वेब पोर्टलवरून शोधा – CEIR ची IMEI आधारित नवी सेवा

बनावट मोबाइल फोन बाजाराला आळा घालणे आणि मोबाइल फोन चोरीला परावृत्त करणे, ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कायद्याची

Read More