Indian Navy

नोकरी भरतीवृत्त विशेष

भारतीय नौदलात खलाशी पदांच्या 2500 जागांसाठी मेगा भरती – Indian Navy Sailor Recruitment 2022

ऑगस्ट 2022 च्या बॅचमध्ये अनुक्रमे 500 आणि 2000 रिक्त पदांसाठी (अंदाजे) AA आणि SSR साठी नाविक (खलाशी) म्हणून नावनोंदणी करण्यासाठी

Read More