Latur District

आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेष

आपले सरकार सेवा केंद्र – महा ई सेवा केंद्र अर्ज सुरू, पहा अटी शर्ती – Aapale Sarkar Seva Kendra Latur District

जिल्हाधिकारी लातूर यांचे कार्यालय (ई – गव्हर्नन्स शाखा) जाहिर प्रसिध्दी लातूर जिल्हयातील सर्व जनतेस याव्दारे जाहीर करण्यात येते की, ज्या

Read More