Maha Food Recruitment

नोकरी भरतीवृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागात 345 जागांसाठी भरती – Maha Food Recruitment 2023

महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागांतर्गत गट-क मधील खालील संवर्गातील एकूण ३४५ पदांच्या भरतीकरीता आय.बी.पी.एस. (Institute of

Read More