MahaCovid19Relief

वृत्त विशेषमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRसरकारी योजना

कोरोनाने निधन झालेल्यांच्या वारसांना ५० हजार सानुग्रह अर्जासाठी नवीन मुदत – MahaCovid19Relief

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका (सिव्हील ) क्र.५३९/२०२१ (गौरवकुमार बंन्सल विरुध्द भारत सरकार) मधील संकीर्ण अर्ज क्र. १८s०५/२०२१ मध्ये दि.

Read More
वृत्त विशेषसरकारी योजना

कोरोनाने निधन झालेल्यांच्या वारसांना ५० हजार सानुग्रह निधीसाठी ऑनलाईन अर्ज करा – MahaCovid19Relief

कोविड-19 या आजाराने मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या निकट नातेवाईकास रु. 50,000/- इतके सानुग्रह सहाय्य देण्याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 04.10.2021 रोजी

Read More