mahamesh

वृत्त विशेषकृषी योजनाजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीसरकारी योजना

महामेष योजना लाभार्थ्यांची अंतिम निवड यादी जाहीर !

महामेष योजने अंतर्गत राज्यातील अर्जदारांकडुनऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात आले होते. राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे २ जिल्हे वगळता उर्वरित

Read More
सरकारी योजनाजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेष

ग्रामीण परसबाग शेळी विकास योजना अहिल्या शेळी योजना; ९०% अनुदानावर १० शेळ्या १ बोकड

राज्यात शेळी पालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रामीण परसबाग शेळी विकास योजना अहिल्या शेळी योजना सुरु करून ९०% अनुदानावर १० शेळ्या

Read More
वृत्त विशेषजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीसरकारी योजना

राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना सन २०२२-२३ – मेंढीपालनास २.५ लाखापर्यंत अनुदान !

या योजने अंतर्गत राज्यातील भटक्या जमाती (भज-क) या प्रवर्गातील १८ ते ६० वयोगटातील अर्जदारांकडुनऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ऑनलाईन

Read More