अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा व पंचायत यांसाठी विशेष तरतुदी (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ५४ नुसार)

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ५४ नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा व पंचायत यांसाठी विशेष तरतुदी आपण या लेखात सविस्तर पाहणार आहोत.

Read more

पंचायतीचे विधीसंस्थापन आणि पंचायतीची रचना (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ९ व १० नुसार)

आपण या लेखात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ९ व १० नुसार पंचायतीचे विधीसंस्थापन आणि पंचायतीची रचना विषयीची सविस्तर माहिती पाहणार

Read more

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सदस्य प्रवास व दैनिक भत्ते नियम १९६६

आपण या लेखात ग्रामपंचायत सदस्य प्रवास व दैनिक भत्ते नियम १९६६ विषयी सविस्तर माहिती घेऊया. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ (सन

Read more
error: Content is protected !!