राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (MIDH); फुल शेती, मसाले पिके, फळबाग लागवड अनुदानासाठी अर्ज सुरू

केंद्र शासनाने दिनांक १ एप्रिल २०१४ पासून राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (NHM), उत्तर पूर्व आणि हिमालयीन राज्यासाठी फळबाग अभियान (HMNEH), राष्ट्रीय

Read more