Mother Tourism Policy

उद्योगनीतीवृत्त विशेषसरकारी योजना

महिलांना उद्योजिका बनविण्यासाठी पर्यटनसंचालनालयाचे “आई पर्यटन धोरण”

पर्यटन क्षेत्रात महिलांमध्ये उद्योजकता आणि नेतृत्व गुण विकसित करण्याच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागामार्फत महिलांच्या

Read More