MPSC Medical Recruitment

नोकरी भरतीवृत्त विशेष

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 765 जागांसाठी भरती – MPSC Medical Recruitment 2023

महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवेअंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या

Read More
नोकरी भरतीवृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 765 जागांसाठी भरती – MPSC Medical Recruitment 2023

महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवेअंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या

Read More