Parbhani Police Patil Recruitment

नोकरी भरतीवृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

परभणी जिल्ह्यात ‘पोलीस पाटील’ पदाच्या 304 जागांसाठी भरती – Parbhani Police Patil Recruitment 2024

परभणी जिल्ह्यासाठी पोलीस पाटील पदाकरीता अर्ज मागविण्यात येत आहेत. उक्त संकेतस्थळावरुन विहित ऑनलाईन पध्दतीनेच भरलेले अर्ज व विहित पध्दतीने भरलेल्या

Read More