Police Patil Bharti

नोकरी भरतीमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतवृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

Police Patil Recruitment | पोलीस पाटील भरती (भंडारा जिल्हा) | Police Patil Bharti 2023

भंडारा जिल्हयातील साकोली उपविभागाचे उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील (साकोली, लाखनी व लाखांदूर तालुका) गावात पोलीस पाटील पदभरतीसाठी अर्हताधारक उमेदवारांकडून विहीत

Read More