रहिवासी दाखला ऑनलाईन कसा काढायचा? याबद्दल सविस्तर माहिती

व्यक्ती कोणत्या राज्याचा रहिवासी आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी रहिवासी प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. जरी व्यक्तीचे रेशनकार्ड, मतदानकार्ड, आधारकार्ड, ही कागदपत्रे व्यक्ती

Read more