Vilasrao Deshmukh Abhay Yojana

वृत्त विशेषसरकारी योजना

महावितरणची विलासराव देशमुख अभय योजना – Vilasrao Deshmukh Abhay Yojana

महावितरणची आर्थिक परिस्थिती सध्या अत्यंत बिकट आहे. या बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी ९ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असणाऱ्या कायमस्वरूपी वीजपुरवठा

Read More