Wipro

नोकरी भरतीवृत्त विशेष

विप्रो कंपनी तर्फे मोफत शिका आणि कमवा – Wipro’s Work Integrated Learning Program (WILP) – 2023

वर्क इंटिग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम हा एक अनोखा लर्निंग-इंटिग्रेटेड प्रोग्राम आहे जो बीसीए आणि बीएससी विद्यार्थ्यांना विप्रो द्वारे प्रायोजित भारतातील एका

Read More