ट्रॅक्टर, पावर टिलर, कडबाकुट्टी मशिन इ. औजारे अनुदानासाठी अर्ज सुरु ! – सांगली जिल्हा

कृषी विभाग जिल्हा परीषद स्विय निधी योजना मधुन आयुधे/औजारे लाभासाठी कृषि विभाग मार्फत सन २०२२-२३ मध्ये शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध योजना राबविली जात आहेत. शेती कामासाठी अनुदानावर कडबाकुट्टी मशिन (chaffcutter) २ एच.पी. इलेक्ट्रीक मोटरसह (ISI mark), पावर टिलर (Power Tiller) ८ एच.पी. पेक्षा जास्त क्षमतेचा रोटरीसह, आणि ट्रॅक्टर (Tractor) ०८ ते ७० PTOHP साठी अर्ज सुरु आहेत.

सदर अर्जामध्ये मागणी केलेल्या आयुधे / औजारे नाव, आयुधे/औजारे कोटेशन क्र. व दिनांक, बँकेचे पूर्ण नाव व शाखा, बँकेचा खाते नंबर (आधारकार्डशी जोडलेला असावा), बँकेचा आय एफ एस सी नंबर, आधार कार्ड क्रमांक, इत्यादी तपशील योग्यरीत्या लिहून दिव्यांग (असल्यास) प्रमाणपत्र, आणि जात प्रमाणपत्र ( SC / ST ) असल्यास जोडावे.

कृषि विभाग मार्फत सन २०२२-२३ मध्ये शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध योजना – जिल्हा परिषद, सांगली:

१) कडबाकुट्टी मशिन (chaffcutter) २ एच.पी. इलेक्ट्रीक मोटरसह (ISI mark) योजना

अनुदान मर्यादा: रु.९,०००/- किंवा किमतीच्या ५०% यापैकी जे कमी असेल ते.

२) पावर टिलर (Power Tiller) ८ एच.पी. पेक्षा जास्त क्षमतेचा रोटरीसह योजना

अनुदान मर्यादा: रु.५०,०००/- किंवा किमतीच्या ४०% यापैकी जे कमी असेल ते.

३) ट्रॅक्टर (Tractor) ०८ ते ७० PTOHP योजना

अनुदान मर्यादा: रु.९०,०००/- प्रति लाभार्थी

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे :

१) सातबारा, खाते उतारा
२) आयुधे/औजारे कोटेशन
३) आधार कार्ड स्वयंसाक्षांकित प्रत
४) बँक पासबुक झेरॉक्स प्रत ( IFSC कोड सहित )
५) हयातीचे स्वयंघोषणापत्र
६) लहान कुटुंबाचे स्वयंघोषणापत्र
७) दिव्याग असल्यास दिव्यांग प्रमाणपत्र झेरॉक्स प्रत (असल्यास)
८) मागासवर्गीय अनुसूचित जाती/जमाती या प्रवर्गातील असल्यास त्याबाबत प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या वैध जात प्रमाणपत्राची प्रत.
९) यापूर्वी सांगली जि.प. कडील………. या वैयक्तिक योजनेचा लाभ न घेतलेचे हमीपत्र.

लाभार्थी निवड निकष:

१. यापूर्वी जि.प.च्या कडबाकुट्टी मशिन/पावर टिलर/ट्रॅक्टर या वैयक्तिक योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

२. स्वतः चे नावे ७/१२ व खाते उतारा असावा,

३. महिला लाभार्थी व अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य राहील.

४. दिव्यांग व्यक्तींना प्राधान्य देण्यात येईल.

५. कडबाकुट्टी मशिन करीता अर्जदार शेतकऱ्याकडे पशुधन असलेबाबतचा पशुवैद्यकीय यंत्रणेचा दाखला

अर्जासोबत सादर करावयाची आवश्यक कागदपत्रे

१. विहीत नमुन्यातील मागणी अर्ज

२. आजारे / आयुधे यापूर्वी घेतले नसलेबाबत तसेच DBT साठी कॅशलेस पध्दतीने खरेदीबाबतचे हमीपत्र

३. ७/१२ व खाते उतारा (८ अ)

४. आधारकार्ड झेरॉक्स

५. आधारकार्डशी संलग्न बैंक पासबुक झेरावस

६. २ पेक्षा जास्त अपत्य नसलेवायतचे स्वंय घोषणापत्र

७. दिव्यांग असलेस तसा दाखला

कृषी विभाग जिल्हा परीषद स्विय निधी योजना सूचना:

१. योजनेसाठीचा अर्जाचा नमुना गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडे उपलब्ध असून तालुकास्तरावरच मागणी अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण करून पं.स.कडे सादर करावा.

२. लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या लाभार्थीने ज्या घटकासाठी अर्ज करावयाचा आहे. त्या घटकाचा जिल्हा परिषदेच्या अन्य योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा.

३. लाभार्थी निवड सर्व प्राप्त अर्ज संकलित केलेनंतर लॉटरी पध्दतीने करणेत येईल.

४. मंजूर लाभार्थीने पूर्व समंतीनंतर वरील वस्तूंची खरेदी कॅशलेस पध्दतीने खुल्या बाजारपेठेतून करावयाची असून अनुदानाची रक्कम ऑनलाईन पध्दतीने त्यांचे बँक खातेवर वर्ग करणेत येईल.

५. विहीत मानकांची तसेच शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थेचा तपासणी अहवाल असणारी वस्तू / औजारे खरेदी करणे बंधनकारक राहील. अन्यथा अनुदानास अपात्र ठरविणेत येईल.

६. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडे ३१/०८/२०२२ अखेर प्राप्त अर्जांचा विचार केला जाईल. या तारखेनंतर अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत.

७. कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हा परिषद मुख्यालयामध्ये लाभार्थीचे अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत.

अर्ज नमुना: कृषी विभाग जिल्हा परिषद सांगली यांचेकडील स्वीय निधी योजनेतून आयुधे / औजारे लाभ मिळणेबाबत अर्ज नमुना डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

संपर्क: अधिक माहितीसाठी जिल्हा परिषद सांगली अंर्गत पंचायत समिती मध्ये गट विकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.

हेही वाचा – कृषि यांत्रिकीकरण कार्यक्रम २०२२-२३ मार्गदर्शक सूचना: ट्रॅक्टर अनुदान योजनेत मोठा बदल!

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.