सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग

वृत्त विशेषसामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार महामंडळांतर्गत केंद्र व राज्यशासनाच्या योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत चर्मकार समाजातील व्यक्तींचा शैक्षणिक, आर्थिक

Read More
जिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेषसरकारी योजनासामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग

गटई कामगारांना लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल देण्यांची योजना – समाज कल्याण विभाग, हिंगोली

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत सहायक आयुक्त, समाज कल्याण हिंगोली यांच्यामार्फत गटई कामगारांना गटई काम करण्यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका क्षेत्रात

Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजनासामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सर्व लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात वाढ !

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यात वाढ करण्याबाबत मा. लोकप्रतिनिधी, विविध

Read More
जिल्हा परिषदवृत्त विशेषसरकारी योजनासामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग

गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल पुरवणे योजना – Gatai Stall Yojana

रस्त्याच्या कडेला पादत्राणे दुरूस्त करुन गुजराण करणाऱ्या कष्टकरी हातांचे उन्हा-तान्हापासून संरक्षण करण्याचे काम महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून करण्यात

Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी कामेसामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग

संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेसाठी लाभार्थ्यांना पाच वर्षातून एकदाच उत्पन्न दाखला द्यावा लागणार !

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य  विभागाच्या वतीने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यात

Read More