Showing posts with the label महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनाShow all
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - शेतकरी कर्जमाफीचा नवीन शासन निर्णय आणि निधी आला