आपले सरकार सेवा केंद्रचालक

वृत्त विशेषआपले सरकार - महा-ऑनलाईनमहाराष्ट्र ग्रामपंचायत

ग्रामपंचायत मध्ये आपले सरकार सेवा केंद्रचालक (ऑपरेटर)साठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा ? जाणून घ्या सविस्तर प्रोसेस

महाराष्ट्रात प्रत्येक ग्रामपंचायती मध्ये शासनाने ग्रामपंचायतीची सर्व कामे ऑनलाइन करण्यासाठी व विविध ऑनलाइन सेवा प्रत्येक गावात ग्रामपंचायत मध्ये मिळाव्या यासाठी

Read More