आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाभार्थी यादी ऑनलाईन

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजनासार्वजनिक आरोग्य विभाग

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेचे विस्तारीकरण करण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर !

राज्य शासनाची महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना दि. २ जुलै, २०१२ पासून राज्यात राबविण्यात येत आहे, तर आयुष्मान भारत-

Read More
आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेषसरकारी कामेसरकारी योजना

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाभार्थी यादी ऑनलाईन कशी पाहायची? जाणून घ्या सविस्तर प्रोसेस

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हा भारत सरकारचा राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य विमा निधी आहे ज्याचा हेतू देशातील कमी उत्पन्न

Read More