गाव नमुना २०

तलाठी कार्यालय नोंदवह्यामहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदावृत्त विशेषसरकारी कामे

गाव नमुना २० (तलाठी /मंडलअधिकारी यांच्या पोस्टाच्या तिकिटांची नोंदवही) विषयीची संपूर्ण माहिती – Gav Namuna 20

गाव नमुना वीस हा तलाठी / मंडलअधिकारी यांच्यासाठी पोस्टाच्या तिकिटांची नोंदवही आहे. सद्याच्या संगणक युगात बहूतांश संदेश इलेक्ट्रानिक उपकरणांमार्फत पाठवले

Read More