गो ग्रीन नोंदणी

वृत्त विशेषआपले सरकार - महा-ऑनलाईनसरकारी कामेसरकारी योजना

महावितरणच्या ‘गो- ग्रीन’ योजनेंतर्गत नोंदणी करा आणि दरमहा वीजबीलामध्ये 10 रुपये वाचवा – MSEDCL Go Green Ebill Application

ग्राहकांना ऑनलाइन वीजबिल भरण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी महावितरणने विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. या धोरणाला अधिक प्रोत्साहित करण्यासाठी जे वीजग्राहक

Read More