चर्मकार समाज

सरकारी योजनावृत्त विशेष

चर्मकार समाजासाठीच्या योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन !

चर्मकार समाजातील व्यक्तींचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी २०२३-२४ या वर्षासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना राबविल्या जाणार

Read More