जिल्हा परिषद भरती

जिल्हा परिषदनोकरी भरतीवृत्त विशेष

जिल्हा परिषद मेगा भरती 2023 – ZP Bharti 2023

ग्रामीण विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन, जिल्हा परिषद मेगा भरती 2023 18641+ आरोग्य पर्यवेक्षकांसाठी, आरोग्य सेवा कर्मचारी, फार्मासिस्ट, कंत्राटी ग्रामसेवक, कनिष्ठ

Read More
नोकरी भरतीमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद भरती २०२३ – Maharashtra ZP Recruitment 2023

कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभुमीवर वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ मे, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी

Read More
जिल्हा परिषदनोकरी भरतीमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

जिल्हा परिषद गट-क आरोग्य भरतीचे वेळापत्रक जाहीर २०२२ – Zilla Parishad Group-C Recruitment

मार्च, २०१९ महाभरती अंतर्गत ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट क संवर्गाच्या पदभरतीबाबत दि. १० मे, २०२२ च्या शासन

Read More
नोकरी भरतीवृत्त विशेष

संपूर्ण महाराष्ट्र जिल्हा परिषद भरती २०२१ (Maharashtra Zilla Parishad Recruitment 2021)

ग्रामीण विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग जिल्हा परिषद भरती (झेडपी) 2021 फार्मासिस्ट, आरोग्य कर्मचारी आणि आरोग्य पर्यवेक्षक आणि

Read More