जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक

वृत्त विशेषमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GR

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने होणार !

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमधील ऑनलाईन नोकरभरती प्रक्रियेदरम्यान उद्भवणाऱ्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी संदर्भ क्र. ५. दिनांक १५.०६.२०१८ च्या शासन आदेशात

Read More