पीएम दक्ष योजना

आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेषसरकारी योजना

पीएम दक्ष योजना – PM-Daksh Yojana

पीएम दक्ष योजना (PM-DAKSH)2020-21 मध्ये भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने सुरू केली होती. एससी, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी, स्वच्छता

Read More