प्रती थेंब अधिक पीक योजना

कृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

प्रती थेंब अधिक पीक योजना – महाडीबीटी सिंचन योजना

पिकांच्या झाडाच्या मुळाशी लहानशा नळीद्वारे थेंबथेंब पाणी देण्याची आधुनिक पद्धत म्हणजे ठिबक सिंचन. या पद्धतीत, जमिनीत पाणी जिरण्याचा जो वेग

Read More