प्रती थेंब अधिक पीक योजना

कृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत “प्रती थेंब अधिक पीक योजना”

पिकांच्या झाडाच्या मुळाशी लहानशा नळीद्वारे थेंबथेंब पाणी देण्याची आधुनिक पद्धत म्हणजे ठिबक सिंचन. या पद्धतीत, जमिनीत पाणी जिरण्याचा जो वेग

Read More