प्रधानमंत्री (ग्रामीण) आवास योजनेसाठी निर्वाह भत्ता

गृहनिर्माण विभागवृत्त विशेष

प्रधानमंत्री (ग्रामीण) आवास योजनेतील निकषाप्रमाणे बांधलेल्या घराऐवजी रु.1,65,000/- निर्वाह भत्ता !

प्रधानमंत्री (ग्रामीण) आवास योजनेतील निकषाप्रमाणे बांधलेल्या घराऐवजी रु.1,65,000/- निर्वाह भत्ता देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अ) बाधित स्थलांतरीत कुटुंबाला दरमहा

Read More