मराठी भाषा धोरणास मंत्रिमंडळाची मंजूरी

मंत्रिमंडळ निर्णयवृत्त विशेष

मराठी भाषा धोरणास मंत्रिमंडळाची मंजूरी

मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार व विकास होण्याच्या अनुषंगाने केवळ शिक्षणाचेच नव्हे तर सर्व लोकव्यवहाराचे जास्तीत जास्त मराठीकरण होणे

Read More