मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/ पाणंद रस्ते योजना

कृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजना अंतर्गत गावांची यादी २०२१-२२

पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजनेतुन कामे पूर्ण करतांना येणाऱ्या अडचणी व निधीची कमतरता यामुळे सदर योजना अधिक कार्यक्षम करणे गरजेचे झाले

Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/ पाणंद रस्ते योजना; शेत रस्त्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान ! – Matoshri Gramsamrudhi Shet Panand Rastye Yojana

शेतीमधील कमी होणाऱ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे तसेच यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व इतर कामे यंत्रांमार्फत करण्यात येत असल्यामुळे व

Read More