मार्जिन मनी योजना

उद्योगनीतीवृत्त विशेषसरकारी योजना

मार्जिन मनी योजना : उद्योगांसाठी १० टक्के तुम्ही उभारा; ७५ टक्के व १५ टक्के सबसिडी ! – Margin Money Scheme

केंद्र शासनाच्या ‘स्टँडअप’ योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील लाभार्थ्यांसाठी ‘मार्जिन मनी योजना राबविली जाते. मार्जिन मनी योजनेंतर्गत राज्यातील अनुसूचित

Read More
वृत्त विशेषसरकारी योजना

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांकरिता मार्जिन मनी योजना

केंद्र शासनाने स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत राष्ट्रीयकृत बँकांनी मंजूर केलेल्या प्रकरणांमध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांतील पात्र नवउद्योजक लाभार्थींकरिता

Read More