रमाई आवास घरकुल योजना

घरकुल योजनासरकारी योजना

रमाई आवास घरकुल योजना – Ramai Awas Gharkul Yojana

महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील अनुसुचित जाती व नवबौध्द संवर्गातील लोकांसाठी राज्य सरकारने रमाई आवास योजना सुरु केली आहे. अनुसूचित जाती

Read More