रहिवासी दाखला

आपले सरकार - महा-ऑनलाईनसरकारी कामे

रहिवासी दाखला ऑनलाईन कसा काढायचा? याबद्दल सविस्तर माहिती

व्यक्ती कोणत्या राज्याचा रहिवासी आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी रहिवासी प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. जरी व्यक्तीचे रेशनकार्ड, मतदानकार्ड, आधारकार्ड, ही कागदपत्रे व्यक्ती

Read More