वन्यहत्ती

कृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

वन्यहत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य अनुदान मिळणार !

महाराष्ट्र राज्यात वन्यहत्तींचा अधिवास आढळून येत नाही तथापि इतर राज्यातुन येणाऱ्या वन्यहत्तीमुळे होणारे शेत पिकाचे नुकसान तसेच इतर मालमत्तेचे होणाऱ्या

Read More