शेतकऱ्यांचे प्रलंबित अनुदान तातडीने देण्याचे निर्देश

कृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

शेतकऱ्यांचे प्रलंबित अनुदान तातडीने देण्याचे निर्देश – फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेले शेतकऱ्यांचे ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेले अनुदान शेतकऱ्यांना तातडीने वितरित करण्यासंदर्भात

Read More