शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती

कृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती

नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमुळे बाधित होणाऱ्या आपतग्रस्तांना तातडीने मदत देणे शक्य व्हावे, यासाठी अशा प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याकरिता कायमस्वरूपी मंत्रिमंडळ उपसमिती दि.१३

Read More